Termene și condiții

Termene și condiții
Photo by John Schnobrich / Unsplash
VĂ RUGĂM CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA EVENIMENT

Pentru a putea participa la evenimentele Bike 'n Fun Race, fiecare participant își asumă și declară pe proprie răspundere:
– Că a luat la cunoștință prevederile regulamentului de participare la eveniment și se obligă să le respecte;
– Că este apt din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit și în condiții meteo specifice zilei de eveniment;
– Că NU o să se afle sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor;
– Că a completat corect și complet formularul de înscriere și a achitat taxa de participare pentru cursă;
– Că a luat la cunoștință recomandările organizatorilor cu privire la echipament și că va urma aceste recomandări;
– Că respectă întocmai indicațiile arbitrilor de traseu, arbitrii fiind persoane abilitate să întrerupă evenimentul în cazul în care este încălcat regulamentul evenimentului;
– Că este de acord că arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la eveniment în cazul în care acesta încalcă regulamentul evenimentului (ex. abatere de la traseu și omisiunea revenirii la acesta prin locul cel mai apropiat prin care a ieșit accidental sau voit, comportament nepoliticos la adresa organizatorilor și/sau a participanților la eveniment etc.);
– Că nu va arunca în perimetrul de desfășurare al evenimentului niciun tip de deșeu, în afara spațiilor special amenajate, fiindu-mi adus la cunoștință că în cazul nerespectării acestei condiții sunt pasibil de descalificare din eveniment, fără drept de apel (și fără returnarea contravalorii taxei de participare);
– Că se va manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a evenimentului fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți și/sau organizatori;
– Că nu va apela la nicio altă formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare al evenimentului (auto, velo, moto, ATV etc.);
– Că deține asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive sau își asumă cheltuielile cauzate implicate de o posibilă accidentare pentru care organizatorii nu sunt răspunzători;
– Că nu are nicio pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto și video-urile realizate în timpul evenimentului în care este surprins, cu angajamentul ferm al organizatorului că nu va folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea evenimentului, implicit al activităților organizatorilor, sponsorilor, mass-media scrisă și video, la elaborarea afișelor, diplomelor și pentru alte materiale informative dedicate activităților de alergare;
– Că a luat la cunoștință faptul că datele colectate (nume, prenume, e-mail, telefon, categorie de vârstă) sunt colectate strict în sensul organizării evenimentului și NU sunt transferate unor terți, în scop comercial.

Organizatorii operează aceste date cu ajutorul unor terți, pe baza unor contracte de confidențialitate, iar operarea se face întotdeauna în conformitate cu opțiunea participantului, acesta putând oricând să se dezaboneze de la newslettere sau să notifice că nu dorește să mai primească SMS-uri legate de evenimentele Bike 'n Wine Race;
– Este de acord ca organizatorul să îi poată trimite e-mail-uri relevante, fără spam, despre evenimente: status înscriere, program cursă, ridicare kituri, și să NU îmi transfere niciodată datele mele personale unor terți, în scop comercial, respectând prevederile Regulamentului General de Protecția Datelor;
– A luat la cunoștință faptul că, atunci când informațiile sunt foarte importante, poate primi și SMS-uri. Aceste SMS-uri vin întotdeauna de la un număr scurt, personalizat, “Bike 'n Wine Race”, astfel încât va ști sigur că informațiile vin de la organizator și sunt 100% reale, respectând prevederile Regulamentului General de Protecția Datelor;
– Este de acord ca organizatorul trimită newslettere privind activitățile organizate, respectând prevederile Regulamentului General de Protecția Datelor;
– Că a luat la cunoștință faptul că datele personale sensibile (CNP și/sau adresa) sunt colectate strict pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind eliberarea facturilor fiscale;
– Că a luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita drepturile asupra datelor cu caracter personal, prin trimiterea unei solicitări la adresa de e-mail: a13org.info@gmail.com. De asemenea, pot transmite o cerere pentru Asociația A13, cu adresa de corespondență în strada Salacz Gyula, nr 3/3, 310022, Arad.
– Că va respecta măsurile luate de organizator în ceea ce privește pandemia COVID-19 și va respecta măsurile în vigoare din data evenimentului.

VĂ RUGĂM CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE

Vizitatorii pot utiliza gratuit acest site. Utilizatorii care utilizează acest site convin să respecte condițiile de utilizare de mai jos, care sunt obligatorii pentru utilizatori. Dacă, după citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor, nu sunteţi de acord cu acestea, nu utilizaţi acest site:

1. Acceptarea Acordului
Termenii şi condiţiile din Acordul privind termenii şi condiţiile de utilizare (Acordul) referitoare la site-ul nostru (site-ul) sunt acceptate de dumneavoastră. Prezentul Acord reprezintă acordul complet şi unic dintre noi şi dumneavoastră şi înlocuieşte toate celelalte acorduri, declaraţii, garanţii şi înţelegeri anterioare sau actuale cu privire la Site, mostre gratuite de produse, conţinutul şi ofertele gratuite sau serviciile oferite de sau enumerate pe Site şi obiectul prezentului Acord. Este posibil să modificăm prezentul Acord în orice moment şi oricât de des, fără a vă informa sau a vă trimite vreo notificare specifică. Cel mai recent Acord va fi postat pe site şi ar trebui să îl citiţi înainte de a utiliza prezentul site.

2. Drepturi de autor
Organizarea, conţinutul, design-ul, grafica şi celelalte materiale asociate acestui Site sunt protejate de drepturile de autor aplicabile şi de alte legi proprietate, incluzând, fără limitare, legile privind proprietatea intelectuală. Copierea, reproducerea, utilizarea, modificarea sau publicarea, integrală sau parţială, a oricărui aspect sau a oricărei părţi a Site-ului, fără acordul nostru prealabil în scris, sunt strict interzise.

3. Ştergere şi modificare
Ne rezervăm dreptul, la aprecierea noastră exclusivă, să edităm sau să ştergem orice documente, informaţii sau alte elemente de conţinut care apar pe Site, inclusiv prezentul Acord, fără a vă trimite vreo notificare sau a avea vreo obligaţie faţă de dumneavoastră.

4. Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi ofiţerii, acţionarii, partenerii, avocaţii şi angajaţii noştri, inclusiv pe noi, de orice răspundere, pierderi, daune, reclamaţii şi cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor, în legătură cu încălcarea prezentului Acord sau cu utilizarea Site-ului.

5. Exonerare de răspundere
CONŢINUTUL, SERVICIILE, MOSTRELE GRATUITE DE PRODUSE ŞI OFERTELE GRATUITE DE PE SITE SAU ENUMERATE PE SITE SUNT OFERITE „AŞA CUM SUNT”, „AŞA CUM SUNT DISPONIBILE” ŞI TOATE GARANŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT EXONERATE DE RĂSPUNDERE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, RĂSPUNDEREA REFERITOARE LA ORICE GARANŢII IMPLICITE CU PRIVIRE LA TITLU, NEÎNCĂLCARE, CARACTERUL COMERCIAL, CALITATEA SAU CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SITE ŞI CU ORICE SITE CU CARE ARE LEGĂTURĂ. ESTE POSIBIL CA INFORMAŢIILE ŞI SERVICIILE SĂ CONŢINĂ GREŞELI, ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. NU NE ASUMĂM NICIUN FEL DE RESPONSABILITATE PENTRU UTILIZAREA ORICĂROR INFORMAŢII SAU SERVICII. ÎN SPECIAL, ÎNSĂ NU CA O LIMITARE, NU NE ASUMĂM NICIUN FEL DE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE SAU DE CONSECINŢĂ (INCLUZÂND DAUNELE PENTRU PIERDEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA BANILOR, LITIGII SAU ALTELE SIMILARE), LEGATE DE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI, NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE SAU SIMILARĂ, CHIAR DACĂ S-A CUNOSCUT POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. NEGAREA DAUNELOR MENŢIONATE MAI SUS REPREZINTĂ UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL NEGOCIERII DINTRE NOI ŞI DUMNEAVOASTRĂ, CA UTILIZATOR. ACEST SITE ŞI INFORMAŢIILE NU AR FI FOST OFERITE FĂRĂ ACESTE LIMITĂRI. NICIUN SFAT ŞI NICIO INFORMAŢIE, OBŢINUTE VERBAL SAU ÎN SCRIS DE LA NOI PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE, NU VOR CREA NICIO GARANŢIE, DECLARAȚIE SAU GARANTARE CARE NU ESTE EXPRIMATĂ ÎN MOD EXPLICIT ÎN PREZENTUL ACORD. INFORMAŢIILE ŞI TOATE CELELALTE MATERIALE DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE CA NUMAI CU SCOP INFORMATIV GENERAL ŞI NU CONSTITUIE RECOMANDĂRI PROFESIONALE. ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ SĂ EVALUAŢI EXACTITATEA ŞI COMPLETITUDINEA TUTUROR INFORMAŢIILOR DISPONIBILE PE ACEST SITE SAU PE ORICE ALT SITE CU CARE ARE LEGĂTURĂ ACESTA.

6. Nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea pentru niciun fel de daune cauzate de viruşii conţinuţi în orice fişier electronic din orice formular sau document. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere faţă de dumneavoastră pentru orice daune de incidentale, speciale sau de consecinţă, de orice fel, care pot apărea în urma utilizării sau imposibilităţii de a utiliza acest site.

7. Site-uri terţe
Toate regulile, termenii şi condiţiile, celelalte politici (inclusiv politicile de confidenţialitate) şi procedurile de operare aferente site-urilor terţe spre care există link-uri, sunt aplicabile şi dvs. atunci când utilizaţi site-urile respective. Pentru conţinutul şi exactitatea informaţiilor şi opiniilor exprimate pe site-urile respective, noi nu ne asumăm niciun fel de răspundere, căci nu am investigat, monitorizat sau verificat exactitatea sau completitudinea informaţiilor de pe site-urile respective. Includerea oricărui site spre care există link pe site-ul nostru nu implică susţinerea sau aprobarea site-ului respectiv de către noi. Acest site şi site-urile terţe spre care există link sunt entităţi independente şi niciuna dintre părţi nu are autoritatea de a-şi asuma declaraţii sau angajamente în numele celeilalte părţi. Acţionaţi pe riscul dumneavoastră dacă vă hotărâţi să părăsiţi site-ul nostru pentru a naviga pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru.

8. Produse şi servicii ale terţilor
Pe site-ul nostru facem publicitate la site-uri terţe spre care există link-uri, site-uri terţe de pe care puteţi cumpăra sau obţine în alte fel anumite oferte de gratuităţi, mostre de bunuri sau servicii de evaluare gratuite. Trebuie să se înţeleagă pe deplin că noi nu operăm şi nu controlăm astfel de oferte de gratuităţi, produse sau servicii oferite de site-urile terţe spre care există link. Răspunderea pentru toate aspectele legate de prelucrarea comenzilor, facturare şi servicii pentru clienţi aparţine exclusiv respectivelor site-uri terţe. Noi nu suntem parte la nicio tranzacţie între dvs. şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru. Sunteţi de acord că utilizaţi astfel de site-uri terţe spre care există link pe site-ul nostru exclusiv pe riscul dvs. şi fără nicio garanţie de vreun fel din partea noastră, exprimată sau insinuată sau de alt fel. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru daunele pe care le puteţi suferi în urma tranzacţiilor dintre dvs. şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pentru vreuna dintre informaţiile care apar pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pe orice alt site care are legătură cu site-ul nostru.

9. Toate ideile, notele, sugestiile, conceptele şi celelalte informaţii trimise nouă de dumneavoastră (denumite colectiv „Trimiteri”) vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea noastră exclusivă şi nu vor fi supuse niciunei obligaţii de confidenţialitate din partea noastră. Fără a limita cele de mai sus, vom considera că deţinem toate drepturile cunoscute şi existente, de orice fel sau natură, legate de Trimiteri şi vom avea dreptul să le folosim fără restricţii în orice scop, fără a da niciun fel de compensaţie autorului Trimiterilor.

10. Generalităţi
Sunteţi de acord că toate acţiunile sau demersurile legate direct sau indirect de prezentul Acord sau de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului sau a mostrelor de produse, a ofertelor de gratuităţi sau a serviciilor obţinute de dvs. în urma utilizării site-ului, vor fi soluţionate în tribunalele din România. Vă supuneţi în avans şi sunteţi de acord cu jurisdicţia respectivă pentru orice acţiune sau demers la tribunalele respective şi renunţaţi la orice reclamaţie cu privire la faptul că România ar fi o locaţie neconvenabilă sau nepotrivită.